Dyrektor Przedszkola -
  mgr Danuta Polańska
  Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą z fakultetem logopedycznym (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie) oraz pedagogikę przedszkolną
 i zarządzanie przedszkolem na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

  Ponadto ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego wzbogacając w ten sposób własny warsztat pracy,
tak aby jak najlepiej móc służyć dzieciom i ich rodzicom.


  Jestem pedagogiem z 30 letnim doświadczeniem, które zdobywałam pracując od roku 1984,
  jako nauczycielka oddziału „zerówkowego” w Szkole Podstawowej nr 97, a następnie
  od roku 1991 w  Przedszkolu Samorządowym Nr 74.


  W 1994 roku podjęłam działania mające na celu otwarcie własnej wymarzonej placówki przedszkolnej.
 Moje starania zostały uwieńczone sukcesem i tak we wrześniu 1995 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w dwóch grupach „zerówkowych”.

  Tworzyłam Przedszkole z myślą o zapewnieniu jak najlepszych warunków  umożliwiających   
  wszechstronny rozwój każdemu dziecku w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku.


    Jestem dumna z moich absolwentów, którzy kończąc edukację w moim Przedszkolu potrafią odważnie
    i twórczo wkraczać w nowe obowiązki szkolne.
 

    Uważam, iż bardzo ważnym ogniwem w pracy mojej Placówki jest współuczestnictwo rodziców w procesie wychowania
    i edukacji każdego dziecka. Istotne  jest stwierdzenie, iż zdobywając miłość dziecka zdobywamy zaufanie ich rodziców.
    Dlatego też starannie dobieram specjalistów, nie tylko profesjonalnie przygotowanych do pracy z dziećmi,
    ale przede wszystkim takich, dla których praca  z dziećmi to -  powołanie.


 
          
Copyright © Przedszkole Prywatne nr 9 w Krakowie, 2018. All rights reserved.