MGR IWONA GAJEK –
wychowawczyni Grupy „Krasnali”
 


 
    

      Jestem magistrem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również asystentem rodziny.
Pracę w Przedszkolu Prywatnym nr 9 rozpoczęłam w 2013 roku. Dzięki rzetelnej i systematycznej pracy na stanowisku nauczyciela,
w 2015 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Od 3 lat jestem wychowawcą grupy młodszej, tj. 3-4 latków.
Obecnie jestem na drugim roku studiów podyplomowych na kierunku wczesne nauczanie języka angielskiego.
Ponadto dbając o swój rozwój zawodowy uczestniczę w różnych formach doskonalenia warsztatu pracy.

Staram się nawiązać z każdym dzieckiem bliski kontakt, oparty na życzliwości i zaufaniu.
W pracy z Państwa dziećmi wykorzystam zdobytą wiedzę oraz swoje umiejętności, zainteresowania i pasje.
Mam wiele pasji, ale największą z nich jest taniec i teatr. Przez wiele lat uczęszczałam na różnego rodzaju kursy
i warsztaty taneczne, dzięki którym zdobyłam m. in. umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi.
Dlatego też będę bawić się i uczyć z Państwa dziećmi poprzez taniec w formie warsztatów tanecznych prowadzonych wg. autorskiego programu.
Ponadto moje zainteresowanie teatrem, które zapoczątkowała edukacja w liceum teatralno-aktorskim w Krakowie,
będzie także inspiracją do twórczych zabaw z dziećmi.

Samodyscyplina, obowiązkowość i pracowitość, ciągła potrzeba rozwoju osobistego są dla mnie motywacją do dalszego doskonalenia warsztatu pracy.
Dołożę wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić dzieciom, powierzonym mej opiece, jak najlepsze warunki do zabawy i rozwoju,
by wywołać w nich zaciekawienie światem i uśmiech na twarzy.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Na zakończenie pragnę przywołać słowa pedagoga Janusza Korczaka, który jest dla mnie wielkim autorytetem:
„… jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”
        


          
Copyright © Przedszkole Prywatne nr 9 w Krakowie, 2018. All rights reserved.