mgr Marzena Szydłowska
   Od tego roku szkolnego pełnię funkcję asystenta wychowawcy - psychologa w grupie "Żyrafek".
Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną "psychologia kliniczna"
i uczestniczyłam w licznych kursach dotyczących rozwoju dziecka oraz wspierania go w systemie edukacji.
Na studiach uzyskałam również uprawnienia pedagogiczne.

  . Interesuje się terapią poznawczo - behawioralną oraz różnorodnymi metodami pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.
W przyszłości planuję pracować terapeutycznie zarówno z dziećmi jak i ich rodzinami.
W przedszkolu poza wspomaganiem wychowawcy prowadzę także cykliczne warsztaty psychologiczne
dla wychowanków rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne oraz twórcze myślenie.
A w razie jakichkolwiek trudności służę też bieżącą pomocą dzieciom i ich rodzicom.

  W pracy z dziećmi najbardziej cenię sobie autentyczność oraz nieposkromioną chęć odkrywania świata,
tak charakterystyczną dla przedszkolaków, po cichu licząc,
że dzięki pracy z dziećmi te cechy i we mnie przetrwają jak najdłużej.


 


          
Copyright © Przedszkole Prywatne nr 9 w Krakowie, 2018. All rights reserved.