mgr LUCYNA KAMIŃSKA –
logopeda
 


 
    

     Jestem mgr filologii polskiej, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego,
logopeda – studia podyplomowe, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Pracuję w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Niepołomicach,
w Przedszkolu Prywatnym nr 9 w Krakowie oraz we własnym gabinecie logopedycznym.

Jestem członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Prowadzę diagnozę, terapię oraz konsultacje logopedyczne w zakresie zaburzeń:
alalia, afazja dziecięca, wady wymowy, afazja osób dorosłych,
dysfunkcje powypadkowe, dysfunkcje pooperacyjne.

W pracy terapeutycznej opieram się na metodzie krakowskiej
( autorem jest profesor dr hab. Jagoda Cieszyńska), która jest całościową terapią
wszystkich funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz genetycznymi.
Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju
intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju
wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci
bez trudności i zaburzeń rozwojowych.

Terapia prowadzona wg metody krakowskiej obejmuje następujące elementy:
Stymulacja słuchowa
Komunikacja ułatwiona (Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne oraz manualne torowanie głosek®)
Techniki komunikacyjne 
Programowanie języka
Dziennik wydarzeń
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® 
Terapia funkcji wzrokowych
Stymulacja funkcji motorycznych
Wybór dominującej ręki
Kształtowanie zabawy tematycznej
Stymulacja lewej półkuli mózgu
Kształtowanie zachowań społecznych
Stymulacja poznania wielozmysłowego     
Stymulacja pamięci
Ćwiczenia kategoryzacji 
Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)         


        


          
Copyright © Przedszkole Prywatne nr 9 w Krakowie, 2018. All rights reserved.