mgr BARBARA MOTYKA –
logopeda
 


 
    

     Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Śląskim,
pedagogikę szkolną z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum
oraz logopedię na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi zdobywałam jeszcze na studiach
jako wolonatriuszka w ośrodkach wczesnej interwencji.
Obecnie pracuję w naszym Przedszkolu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
gdzie prowadzę zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz
terapię logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Na co dzień ćwiczę z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy
oraz innymi zaburzeniami komunikacji i mowy.
W swojej pracy praktykuję zasadę nauki przez zabawę ponieważ uważam,
że nie ma lepszej formy stymulowania rozwoju językowego dziecka.

Obok pracy z dziećmi moją największą pasją jest muzyka.
Już w dzieciństwie śpiewałam, tańczyłam i grałam w zespołach góralskich.
Obecnie jestem skrzypaczką i wokalistką w krakowskim zespole folkowym.

W pracy logopedycznej bardzo cenię sobie współpracę z rodzicem,
która jest podstawowym i zasadniczym elementem efektywnej,
skutecznej terapii dziecka.         


        


          
Copyright © Przedszkole Prywatne nr 9 w Krakowie, 2020. All rights reserved.