Get Adobe Flash player

Kontakt:Nasze Przedszkole mieści się
przy ul. Ciechocińskiej 12,
30-433 Kraków. 

Mapa dojazdu (kliknij)


Kom. (0) 503 380 227,
Tel.  (012) 266-13-00

E-mail: przedszkole@pp9.edu.pl 

Nr rachunku przedszkola:
22109016650000000135864614
          Nasz ogródek

Śledźcie Nas na:

Oferta programowa Przedszkola

Nasze Przedszkole ma bogatą ofertę programową, zapewniającą wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Program wychowania przedszkolnego
„Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC.

Program własny integrujący treści wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Autorka: mgr Danuta Polańska, mgr Agnieszka Kołodziej.

Program własny do zajęć umuzykalniająco-rytmicznych
"Z muzyką za pan brat". Autorka: mgr Beata Mucha.

Program profilaktyczno-wychowawczy "Przyjazny świat". Autorki: mgr Danuta Polańska, mgr Małgorzata Zajdel, mgr Beata Mucha, Krystyna Skura.

Program edukacji teatralnej "Magiczny świat teatru". Autorka: mgr Agnieszka Kołodziej.

Program wczesnej adaptacji. Autorka: mgr Danuta Polańska.

Koncepcje pedagogiczne wspomagające realizację zadań programowych i celów strategicznych:

Plan daltoński

Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Zajęcia umuzykalniające wg metody prof. E. Gordona.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - realizowana we wszystkich grupach wiekowych wg gotowych lub modyfikowanych scenariuszy.

Elementy "Edukacji matematycznej" wg. koncepcji E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, realizowane we wszystkich grupach wiekowych.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej oraz elementy innych metod (sojusz metod): Celestyna Freineta (swobodne teksty), Ireny Majchrzyk (odimienna metoda nauki czytania), Marii Montesorri (etykietowanie obrazków
i przedmiotów).

Aktywane słuchanie muzyki wg. koncepcji Batti Strauss.

Rozwój twórczy w sferze muzycznej i ruchowej
wg. koncepcji Carla Orffa.

Elementy mini-dramy.

Elementy arteterapii.

Elementy kinezjologii edukacyjnej.

Audycje muzyczne.

Warsztaty Akademii Nauki „Fizyka dla Smyka".

Warsztaty kulinarne (5-6 latki) .

Warsztaty pobudzające aktywność twórczą.

Wycieczki.

Wszystkie programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.